SM Mamry

Idź do spisu treści

Menu główne:
WITAMY NA WITRYNIE INTERNETOWEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "MAMRY"
W GIŻYCKU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mamry” w Giżycku, ul. Jagiełły 1
 
Ogłasza przetarg nieograniczony ustny na zbycie 
prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego
w Giżycku przy ul. Jagiełły 7.
 
Charakterystyka lokalu:
Lokal używany nr 9, usytuowany przy ul. Jagiełły 7, IV piętro, powierzchnia użytkowa 60,6 m2
3 pokoje, kuchnia, p. pokój, łazienka, WC. Duży balkon.
Cena wywoławcza:  141 080 (brutto), słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy.
Wadium
w kwocie 1000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych, należy wpłacić do dnia 01-12-2014 roku do godz. 11.30 w kasie Spółdzielni.
Ustala się wysokość postąpienia na kwotę 500,00 zł.
Lokal można oglądać w dniach 18-11-2014 r. – 28-11-2014 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym z biurem Spółdzielni – pokój nr 7.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu przed jego zamknięciem lub jego unieważnienie bez podania przyczyn.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godz. 12.00
w siedzibie Spółdzielni (świetlica), nr tel. (87) 420 94 43, 428 72 03
 OGŁOSZENIE
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry” w Giżycku posiada do sprzedania mieszkanie 4 pokojowe 
- IV piętro, 57,9 m2 przy ul. Wodociągowej 11A.
Cena 136 800 zł.
Informacje szczegółowe tel. 87 420 94 43 lub w biurze Spółdzielni – pokój nr 7. Godziny pracy:
w poniedziałki w godzinach... 8:00 - 16:00
wtorek-piątek w godzinach.... 7:00 - 15:00


 

      

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego