SM Mamry

Idź do spisu treści

Menu główne:
WITAMY NA WITRYNIE INTERNETOWEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "MAMRY"
W GIŻYCKU


 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mamry” w Giżycku, ul. Jagiełły 1
             
Ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego
w Giżycku przy ul. Jagiełły 7.
 
Charakterystyka lokalu:
Lokal używany nr 9, usytuowany przy ul. Jagiełły 7, IV piętro, powierzchnia użytkowa 60,6 m2, 3 pokoje, kuchnia, p. pokój, łazienka, WC.
Cena minimalna: 141 080 zł (brutto), słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt złotych
Oferty cenowe należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Spółdzielni – pokój nr 1 do dnia 20-01-2015 roku do godz. 12.00
.
Lokal można oglądać w dniach 05-01-2015r. – 20-01-2015 r. w godz. 11.00 - 11.30 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym
z biurem Spółdzielni – pokój nr 7.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu przed jego zamknięciem lub jego unieważnienie bez podania przyczyn.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20-01-2015 roku o godz. 12.30
w siedzibie Spółdzielni (świetlica). Wybrana zostanie najwyższa spośród złożonych ofert. Wynik przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 Godziny pracy:
w poniedziałki w godzinach... 8:00 - 16:00
wtorek-piątek w godzinach.... 7:00 - 15:00


 

      

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego